• Loc desfăşurare: CONSTANŢA
 • Perioada: 15 – 18 noiembrie 2012
 • Genuri muzicale: muzică populară
 • Participanţi: solişti vocali
 • Categorii de vârstă: 08 – 15 ani şi 15 – 25 ani
 • Număr maxim de concurenţi admişi în festival: 50 concurenţi de pe întreg teritoriul Romaniei
 • Taxă preselecţie: 35 ron / persoană
 • Termen limită pentru preselecţie: 20 octombrie 2012
 • Termen limită de înscriere a concurenţilor preselectaţi: 01 noiembrie 2012

ORGANIZATORI:

 • Asociaţia Culturală a Coregrafilor, Scenografilor, Artiştilor Liber Profesionişti şi Amatori – Constanţa
 • Primăria Municipiului Constanţa
 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
 • Centrul Cultural Judeţean Constanţa
 • Şcoala Populară de Arte Constanţa
 • Casa de Cultură Constanţa

STRUCTURA FESTIVALULUI

Festivalul se adresează tuturor interpreţilor de muzică populară din Romania, cu vârste cuprinse între 8 şi 25 de ani şi va cuprinde o etapă de preselecţie la nivel judeţean. Categoriile de vârstă sunt următoarele: 08 – 15 ani şi 16 – 25 ani.

Înscrierea la festivalul-concurs „Dobroge, vatră de folclor românesc”

 • Pot participa la concurs copii şi tineri interpreţi ai cântecului popular din Romania, cu vârste cuprinse între 8 şi 25 de ani.
 • Înscrierea în concurs se va face pentru concurenţii din întreaga ţară, până la data de 01 noiembrie 2012.
 • Fişa de înscriere, însoţită de partiturile cu acompaniamentul pieselor ce vor fi interpretate în concurs trebuie trimise la sediul Asociaţiei Culturale a Coregrafilor, Scenografilor, Artiştilor Liber Profesionişti şi Amatori, având la dispoziţie următoarele opţiuni:

Prin poştă, la adresa: Str. ŞTEFAN CEL MARE, nr. 15, bl. M1, et. 1, ap. 3, cod 900659, Constanţa

Prin fax la: 0241 619 049

Prin e-mail: ovidiu0707@yahoo.com (cu menţiunea: pentru festivalul „Dobroge, vatră de folclor românesc)

DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI-CONCURS „DOBROGE, VATRĂ DE FOLCLOR ROMÂNESC

1. Preselecţia judeţeană

 • Concurenţii din judeţul Constanţa se vor prezenta la preselecţia din data de 20 octombrie 2012, la sediul Şcolii Populare de Arte din Constanţa, având asupra lor un act de identitate (cartea de identitate, o copie după certificatul de naştere), partiturile cu acompaniamentul instrumental al melodiilor interpretate şi fişa de participare.
 • Concurenţii din celelalte judeţe vor fi selectaţi şi înscrişi în concurs prin Centrele Culturale Judeţene din întreaga ţară. Pe fişa de înscriere, concurenţii vor avea aplicat avizul Centrului Cultural din judeţul din care provine.
 • Concurenţii din toate judeţele, la ambele categorii de vârstă, vor prezenta:
  • o piesă autentică interpretată fără acompaniament instrumental (doină, baladă, bocet, colindă, cântec doinit sau cântec epic);
  • o piesă autentică reprezentativă pentru zona etnofolclorică de provenienţă a concurentului şi nu din repertoriul consacrat, interpretată cu acompaniament instrumental;
  • descrierea zonei folclorice pe care o reprezintă, a costumului popular sau a unui obicei;
 • Concurenţii vor pregăti şi o altă piesă muzicală la care juriul poate apela în caz de departajare, preferabil diferită din punct de vedere melodico-ritmic.
 • Acompaniamentul muzical la repetiţii şi preselecţie va fi asigurat de orchestra populară.

2. Concursul

 • Concurenţii calificaţi în urma preselecţiei naţionale din cadrul ambelor categorii de vârstă vor prezenta în concurs:
  • o piesă autentică interpretată fără acompaniament instrumental (doină, baladă, bocet, colindă, cântec doinit sau cântec epic);
  • o piesă autentică reprezentativă pentru zona etnofolclorică de provenienţă a concurentului şi nu din repertoriul consacrat, interpretată cu acompaniament instrumental;
  • descrierea zonei folclorice pe care o reprezintă, a costumului popular sau a unui obicei;
 • Concurenţii vor pregăti şi o altă piesă muzicală la care juriul poate apela în caz de departajare, preferabil diferită din punct de vedere melodico-ritmic.
 • Intrarea în concurs a participanţilor se va stabili în urma tragerii la sorţi.
 • Acompaniamentul muzical va fi asigurat de orchestra populară.

3. Juriul

 • Juriul festivalului-concurs „Dobroge, vatră de folclor românesc” va fi alcătuit din specialişti în domeniu, care vor nota fiecare concurent după următoarele criterii:
  • corectitudinea interpretării din punct de vedere intonaţional;
  • calitatea vocală;
  • stilul interpretativ;
  • autenticitatea şi valoarea artistică a repertoriului;
  • gradul de dificultate al pieselor interpretate în concurs;
  • ţinuta scenică;
  • frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret;
 • Timpul maxim acordat fiecărui concurent pentru evoluţia scenică va fi de 12 minute.
 • Membrii juriului trebuie să semneze propriile fişe de jurizare, precum şi procesul-verbal întocmit după faza finală a festivalului-concurs.

4. Premii

Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

În caz de balotaj, câştigă interpretul care are cele mai multe note de 10. Dacă şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 9 şi tot aşa, până când se poate face departajarea. Dacă se menţine totuşi egalitatea între interpreţi, organizatorii vor fi cei care vor decide câştigătorul.

Pentru o evaluare corectă, juriul poate solicita interpretului să prezinte şi o altă piesă, în condiţiile prevăzute la secţiunea 4 Juriul din capitolul Desfăşurarea festivalului-concurs.

Câştigătorul trofeului nu va mai putea concura la ediţiile următoare, dar va putea participa ca invitat la spectacolul de gală al ediţiilor viitoare.

În funcţie de aportul sponsorilor, premiile pot fi suplimentate. De asemenea, juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui sau de a nu acorda unele premii.

GENERALITĂŢI

 • Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de participanţi în proporţie de 75% numai pentru concurenţii din alte judeţe şi numai pentru zilele de 16 şi 17 noiembrie 2012.
 • Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi sau de către instituţiile pe care aceştia le reprezintă.
 • Concurenţii înscrişi la ambele categorii de vârstă au dreptul la câte doi însoţitori.

Participanţii la Festivalul-Concurs „Dobroge, vatră de folclor românesc” ediţia a III – a, 2012 vor trebui să respecte întocmai precizările prezentului regulament şi ale organizatorilor privind programul de repetiţii, orele şi condiţiile de deplasare, ordinea intrării pe scenă şi programul din afara evoluţiei artistice.

Relaţii suplimentare se pot obţine accesând pagina de Contact a acestui site. Persoană de contact: director festival Ovidiu Roşca.

ANEXĂ: MODEL FIŞĂ ÎNSCRIERE

 

Avizul Centrului Cultural Judeţean

 

NUME:

PRENUME:

DATA NAŞTERII:

LOCUL NAŞTERII:

ADRESĂ:

TELEFON/E-MAIL:

BI/CI (sau CNP pentru concurenţii sub 14 ani):

STUDII:

PROFESIA:

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ:

ZONA ETNOFOLCLORICĂ REPREZENTATĂ:

REPERTORIUL PENTRU CONCURS: (piesa 1, piesa 2, piesa 3)

PREMII OBŢINUTE LA ALTE CONCURSURI:

DATA:

SEMNĂTURA:

 

Both comments and pings are currently closed.

Opţiunea de a comenta a fost dezactivată.