Festivalul este organizat de Agenţia de Impresariat Artistic ” FUTURE PROJECTS ” în colaborare cu Asociaţia Culturală a Coregrafilor, Scenografilor  Artiştilor Amatori din Constanţa, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Primării şi Consilii Locale din Judeţul Constanţa, alţi colaboratori şi parteneri din Judeţul Constanţa.

Festivalul are drept scop păstrarea şi valorificarea la un înalt nivel interpretativ a folclorului muzical – coregrafic din toate zonele folclorice ale ţării, descoperirea şi promovarea unor autentice talente interpretative, precum şi o mai bună cunoaştere a folclorului muzical – coregrafic şi a tradiţiilor populare din alte ţări, contribuind prin schimburi culturale şi de idei la întărirea prieteniei şi la îmbogăţirea spirituală a participanţilor.

Festivalul – concurs ” DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ ” se doreşte a fi o adevărată sărbătoare a cântecului şi dansului popular de pe întreg cuprinsul ţării, la care să contribuie şi formaţiile invitate din străinătate, constituindu-se ca un preambul la deschiderea sezonului turistic estival de pe litoralul românesc al Mării Negre.

Urându-vă de pe acum ” BUN VENIT ” la cea de a IX – a ediţie a Festivalului ” DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ „, vă aşteptăm cu drag.

PROBLEME ARTISTICE

Spre deosebire de ediţiile anterioare, începând cu ediţia a IX-a 2013, Festivalul concurs ” DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ ” va fi structurat pe două secţiuni distincte:

– CONCURSUL

– FESTIVALUL

Secţiunea 1   CONCURSUL:

La CONCURS, au dreptul să participe următoarele categorii de formaţii:

1. ANSAMBLURI DE CÂNTECE ŞI DANSURI, care vor avea în componenţa lor formaţii coregrafice (formaţii de dansuri mixte, bărbăteşti, de femei, grupuri de dansatori, solişti dansatori, etc.) orchestră, taraf sau grup de acompaniament muzical, 1-2 solişti vocali, 1 – 2 solişti instrumentişti şi, dacă se consideră necesar în economia spectacolului, un grup vocal folcloric compus din maxim 6 interpreţi. Durata spectacolului de concurs este de cel mult 25 – 30 de minute, iar componenţa ansamblului este de maxim 45 de persoane ( interpreţi, conducători şi personal auxiliar). Pentru spectacolele de seară prezentate în cadrul festivalului ( care sunt obligatorii ) cât şi cele din afara lui, durata spectacolelor va fi structurată în 30 – 45 – 60 de minute.

2. ANSAMBLURI FOLCLORICE care vor prezenta în formă artistică obiceiuri, datini sau tradiţii folclorice specifice zonei folclorice pe care o reprezintă ( ex. Sânzienele, Şezătoarea, Drăgaica, Datul la grindă, Strigatul peste sat, Caluşul cu toate părţile tradiţionale: jurământul la steag, jocul de vindecare, jocul tradiţional al mutului, îngropatul căluşului, etc.). Componenţa Ansamblului Folcloric va fi de maxim 35 de persoane ( interpreţi, conducători, personal auxiliar ) şi va fi stabilită de conducătorul artistic al ansamblului în funcţie de obiceiul prezentat, iar acompaniamentul muzical va fi asigurat de un grup instrumental sau de 1-3 instrumente populare. Spectacolul de concurs va fi în concordanţă cu zona pe care o reprezintă, precum şi a momentului prezentat, autenticitatea aducând un plus de notaţie din partea juriului.  Nu vor fi admise în concurs formaţii profesioniste de gen.

Data limită de înscriere este 15.04.2013, după care nu se va mai lua în consideraţie nici o înscriere pentru participare în festival.

În momentul înscrierii, conducătorii colectivelor artistice au obligaţia de a trimite toate documentele solicitate de organizatori conform modelului anexat. Nerespectarea acestui punct duce la neînscrierea formaţiei. În cazul în care grupurile vor fi mai mari decât numărul stabilit în regulament, pentru cei care vor depăşi acest număr se vor plăti integral (100%) serviciile de cazare şi masă. Participanţii la cele două secţiuni ale concursului, vor avea obligatoriu vârsta cuprinsă între 8 – 25  ani. Juriul festivalului va fi alcătuit din specialişti în domeniu cu multă experienţă şi din personalităţi ale vieţii artistice.

Înscrierea preliminară a formaţiilor participante atât în concurs cât şi în festival se va face în perioada 15 octombrie 2012 – 15 aprilie 2013, în ordinea primirii înscrierilor până la ocuparea locurilor preconizate, iar confirmarea definitivă, stabilirea detaliilor şi achitarea taxelor de participare şi a contribuţiei pentru masă şi cazare în perioada 15.02.2013 – 15.04.2013, dată după care orice încercare de înscriere este respinsă.

ANEXA Nr. 1

NOTA cu documentele pentru înscriere:

 • Tabel nominal care va cuprinde:

– numele şi prenumele,

– data naşterii,

– localitatea de domiciliu,

– C.N.P.,

– seria şi nr. act identitate,

– funcţia în ansamblu,

– o fotografie de grup a ansamblului,

– 1 – 2 fotografii din spectacol,

– scurtă prezentare a ansamblului, palmares, participări naţionale şi internaţionale, trofee, distincţii, etc.,

– pliante de prezentare.

Toate materialele sunt necesare ca material propagandistic pentru afişe şi caietul-program al festivalului.

 

F E S T I V A L U L  

Începând cu această ediţie, Festivalul de folclor ” DOBROGE, MÎNDRĂ GRĂDINĂ ” se va desfaşura sub formă de spectacole care vor avea loc în fiecare seară în staţiunile de pe litoral, în alte locaţii şi în localităţi din judeţul Constanţa, conform planificării organizatorilor.

La festival pot lua parte maxim 40 de formaţii de jocuri populare mixte, de preferinţă câte una din fiecare judeţ al ţării, la care se adaugă formaţiile invitate nominal de organizatori, cele înscrise în concurs şi cele invitate din străinătate.

Formaţiile de dansuri vor fi însoţite de 1 – 2 solişti vocali sau instrumentişti de valoare, care vor asigura împreună prezentarea unui spectacol de cel mult 30 de minute. Acompaniamentul muzical va fi realizat pe CD în formă audio.

Repertoriul trebuie să fie specific zonei de unde provine, atât coregrafic cât şi muzical şi ca port cu precădere insistând  pe elemente de autenticitate şi origine.

Formaţiile participante la FESTIVAL nu au obligaţia de a participa în concurs. Fiecare formaţie va avea în componenţa ei un număr de maxim 30 de persoane în care sunt incluşi şi soliştii şi conducătorii. Participanţii care depăşesc acest număr vor suporta integral ( 100% ) cheltuielile de cazare şi masă.

Toate formaţiile participante atât la CONCURS  cât şi la FESTIVAL vor evolua în fiecare seară la spectacolele stabilite de organizatori şi care vor fi precedate de o paradă a portului popular.

Participanţii la Festivalul Internaţional de folclor ” DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ ” ediţia a IX-a 2013, conducătorii şi coordonatorii grupurilor, au obligaţia de a respecta întocmai precizările prezentului regulament, programul festivalului, orele şi condiţiile de deplasare, ordinea intrării în scenă şi durata programelor prezentate. Orice abatere de la normele prezentului regulament, va conduce la eliminarea din festival.

Participarea la şedinţele tehnice care vor avea loc în mod special la sosire şi de câte ori va fi necesar, este obligatorie pentru conducătorii grupurilor şi conducătorii artistici.

PROBLEME ORGANIZATORICE

1. Sosirea participanţilor la festival se va face în ziua de 25 iunie 2013 între orele 8.00 – 17.00 şi va fi într-o locaţie care va fi comunicată ulterior după expirarea datei de înscriere.

2. Serviciul de masă începe cu CINA din ziua de 25 iunie 2013 şi se încheie cu DEJUNUL din ziua de 30 iunie 2013.

3. Serviciul de cazare începe cu data de 25 iunie 2013 ora 14.00 şi se termină în data de 30 iunie 2013 ora 15.oo.

4. Participanţii care vor sosi a doua zi de festival sau mai târziu, fără a avea motive întemeiate, vor fi eliminaţi din festival.

5. La sosire participanţii vor avea asupra lor BI/CI sau certificatul de naştere.

Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate pe toata perioada festivalului după cum urmează:

a). pentru formaţiile participante în concurs cheltuielile vor fi suportate astfel: 70% de către participanţi si 30% de către organizatori.

b). pentru participanţii la festival ( spectacolele de seară din diverse locaţii ),  cheltuielile vor fi suportate astfel: 80% de către participanţi si 20% de către organizatori.

c). pentru celelalte formaţii şi persoane particulare care vor să participe în calitate de spectatori la această manifestare ( neavând nici o obligaţie de a participa la spectacole sau alte activităţi ale festivalului), cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate integral (100%) de către cei în cauză.

6. Contribuţia pentru cazare şi masă se stabileşte după cum urmează:

– pentru participanţii la  CONCURS contribuţia va fi de 430 Ron/ persoană sejur 5 zile.

– pentru participanţii la FESTIVAL contribuţia va fi de 445 Ron/persoană sejur 5 zile.

– pentru celelalte categorii contribuţia va fi de 555 Ron/persoană sejur 5 zile.

Achitarea contribuţiei pentru cazare şi masă se va face în contul organizatorilor A.C.C.S.A.L.P.A Constanţa, cont care va fi comunicat la o dată anterioară stabilită de organizatori până la data de 15 februarie 2013.

7. Colectivele artistice au obligaţia de a veni la festival cu mijloc de transport ( autocar, autobuz, microbuz ) care va sta la dispoziţia lor pe toată perioada de desfăşurare a manifestării. Cheltuielile de transport până la unitatea de cazare şi retur vor fi suportate de participanţi, urmând ca organizatorii să asigure carburantul necesar deplasărilor la spectacolele din judeţ.

8. În situaţia în care persoanele care însoţesc concurenţii la festival nu sunt mulţumite de serviciile de cazare şi masă oferite de organizatori, aceştia vor trebui să-şi asigure singuri, pe cont propriu, aceste servicii, renunţând la serviciile oferite de organizator.

9. Taxele de înscriere în CONCURS şi în FESTIVAL sunt următoarele:

– Ansamblurile de cântece şi dansuri vor achita o taxă de 250 Ron/ansamblu.

– Ansamblurile  folclorice  vor achita o taxă de 200 Ron/ansamblu.

– Colectivele de dansuri vor avea o taxă de 150 Ron/colectiv.

Aceste taxe vor putea fi achitate până la data de 15 aprilie 2013 prin virament în cont sau în numerar.

10. Având în vedere experienţa ediţiilor anterioare, când – fără a exagera – au existat şi diverse încălcări de ordin disciplinar, începând cu această ediţie, se interzice cu desăvârşire:

 • Consumul de băuturi alcoolice în hotel şi la locaţiile de desfăşurare a festivalului.
 • Aducerea persoanelor străine în hotel şi în spaţiile de cazare.
 • Comportamentul indecent în hotel, restaurant şi în spaţiile de cazare sau tulburarea odihnei după orele 23.30.

Toate acestea ne-au fost solicitate în mod expres de către cei care ne asigură serviciile de masă şi cazare, sub rezerva de a nu ne găzdui pe viitor. Sancţiunea disciplinară va fi scoaterea din Festival şi trimiterea imediată acasă a celor în cauză.

SPECIAL DE REŢINUT:

1. Ansamblurile de cântece şi dansuri, Ansamblurile  folclorice  şi Colectivele de dansatori care s-au înscris pentru CONCURS şi FESTIVAL, au obligaţia expresă de a delega minim 2 persoane care vor participa la Conferinţa Coregrafilor, care va avea loc în partea a doua a lunii  martie 2013. În caz de neparticipare,  organizatorii vor anula participarea la Concurs şi Festival a celor în cauză.

2. Formaţiile care au în tradiţia lor însemne, steaguri sau alte înscrisuri,  le vor aduce cu ele.

3. În ceea ce priveşte organizarea Festivalului de Interpretare Vocală şi Instrumentală, ţinând cont de numărul impresionant de mare al participanţilor din an în an, în prezent organizatorii studiază posibilitatea organizării separate la o dată convenabilă a acestei manifestări, indicându-vă Festivalul Naţional de Interpretare Folclorică ” DOBROGE, VATRĂ DE FOLCLOR ROMÂNESC ” ce se află la cea de a IV-a ediţie şi care se va organiza în ultima săptămână a lunii august, 2013.

 

Both comments and pings are currently closed.

2 comentarii to “REGULAMENT DE ORGANIZARE A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR PENTRU COPII ŞI TINERET ” DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ ” EDIŢIA A IX-A 25 IUNIE 2013 – 30 IUNIE 2013”

 1. […] Copii şi Tineret “Dobroge, mândră grădină”. Detalii suplimentare, precum şi regulamentul festivalului se găsesc pe site-ul nostru (pentru accesarea informaţiilor dorite faceţi click pe articolele din […]

 2. AnsamblulCodrisorulBontida spune:

  De apreciat faptul ca, se mai organizeaza astfel de evenimente. Fiind „in pita” nu pot decat sa ma bucur ca se ofera copiilor si tinerilor, ocazia de a participa la un festival concurs. Trebuie sa remarc faptul ca ati procedat corect, instituind un regulament de participare si unul in ceea ce priveste disciplina. Nota 10 la capitolul asta.
  La capitolul actiuni, am avut prilejul sa observ un program incarcat al concurentilor / participantilor. Poate unii, militeaza pentru o mai putina activitate in cadrul festivalurilor dar nici masura pe care ati impus-o, nu e deloc rea. Mentinand un control al lucrurilor, participantii / concurentii vor invata sa fie disciplinati. Este de departe poate unul dintre cele mai importante aspecte in reusita in acest domeniu.
  Sigurul „neajuns” (daca vreti) sunt costurile. Nu e vina organizatorilor. Exista niste cheltuieli ce trebuiesc acoperite si evident, fondurile pentru manifestari de acest gen se obtin foarte greu sau de cele mai multe ori deloc. Am facut un calcul simplu si, ipotetic vorbind, daca as participa cu ansamblul nostru la 25 de persoane costurile totale ar fi pe undeva la 15000 de lei. Din pacate, fiind o formatie de amatori si depinzand financiar in mod clar de diferite institutii publice sau private, trebuie sa recunoastem ca aceasta suma reprezinta bugetul pe un an de zile. Sigur, fara participari, activitatea ansamblului ar fi in zadar, asa ca e o situatie cel putin mai aparte. Dar luam in calcul, daca vom fi pe viitor acceptati, participarea la festival.